Onze visie

Onze visie

Transparant
Elias staat voor een eerlijke en transparante dienstverlening, die gericht is op kwaliteit en waar we werken met van te voren afgesproken prijzen. Daarnaast richten wij ons, indien gewenst, op een intensieve voor- en nazorg, omdat wij vinden dat de periode voor een overlijden en de periode na de uitvaart essentieel zijn voor het verwerken van rouw en verlies. 

Eigen beheer
Onze uitvaartleiders doen alles zelf, zoals de laatste verzorging, overbrengen van overledene en zijn altijd zelf aanwezig bij de condoleance en op de dag van de uitvaart. Dit geeft rust en verbondenheid met elkaar.
 
Waar kunt u zoal op rekenen bij ons?
Een goede klik tussen nabestaanden en een uitvaartleider draagt bij aan het welslagen van een rouwplechtigheid en een positief rouwproces.
Praktische zaken nemen we direct van u over. Daarnaast is hij of zij 24/7 bereikbaar en  overal bij betrokken.
Gedurende de volle periode, tot en met de uitvaart, hebt u contact met steeds dezelfde uitvaartleider. Deze komt direct na het overlijden met u kennis maken en uw wensen met betrekking tot de uitvaart bespreken.
Uw uitvaartleider weet precies wat er speelt. Dat is prettig voor u. Omdat hij/zij geen onderdelen op anderen overdraagt, hoeft er niets nagevraagd te worden. Het ‘beredder-deel’ kunt u echt loslaten.
 
Aan de basis ligt een vertrouwensrelatie.
Om een christelijke begrafenis te kunnen organiseren, die recht doet aan iemands leven, investeren we royaal in het maken van contact met nabestaanden. Daar nemen we doelbewust de tijd voor. Voordat we tot handelen overgaan, willen we eerst gevoel krijgen met de situatie. Daartoe informeren we naar het leven en het overlijden van de overledene, we stellen de aanwezigen op hun gemak en we laten ook altijd iets van onszelf zien.
 
Oprecht geïnteresseerd in wat anderen beweegt.
Om te achterhalen hoe een leven zich heeft voltrokken, stellen we vragen die misschien niet voor de hand liggen. Dit doen we uiteraard met respect voor de overledene. Door werkelijk te luisteren naar de mensen die we ontmoeten en door met hen in gesprek te gaan, proberen we tot een kern te komen die recht doet aan de overledene en die we tot uitdrukking brengen in de uitvaartplechtigheid.
 

 

Offerte aanvragen