• Wij zijn bereikbaar via 085-0653717, 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Welkom bij Elias Christelijke uitvaartzorg

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt maar kracht`loos is en teer;
Wanneer de wind zich over `t land laat horen,
Dan knakt haar steel , haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelf niet meer.
Maar `s HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Psalm 103 gezongen vers

Uitvaartleider

Erwin Livestro uitvaartleider

Uitvaartleidster

Wendy Livestro uitvaartleider

Pastoraal medewerkster

Wendy van der Hoek Pastoraal Medewerkster